TEN Automotive Equipment zwiększyła swoje zakłady produkcyjne od 1 tygodnia 2015 roku.
Zdolność produkcyjna podwoiła się.

TEN Automotive Equipment otworzyła nowy zakład produkcyjny z osobnymi liniami produkcyjnymi dla każdego produktu.

Każdy produkt taki jak dymomierz, analizator spalin czy linia diagnostyczna ma od teraz osobną linię produkcyjną, aby zwiększyć całkowitą zdolność produkcyjna.

Nowy zakład produkcyjny pozwala zwiększyć zdolność produkcyjną dwukrotnie co pozwala odpowiedzieć na wzrost udziału TEN Automotive Equipment w rynku oraz wymaganej wydajności sprzedaży.